Zaterdag 18 april 2020 @ Lelystad

PARTY40DOWN za. 18 april @ Lelystad

PARTY40DOWN is inmiddels bekend als THE ONE AND ONLY JONGERENPARTY VAN NEDERLAND waar iedere editie uit alle windrichtingen en tot zelfs over de grenzen jongeren trendy stellen komen om een avond vol spanning en erotiek te beleven met leeftijdsgenoten Dit zijn avonden waar door het strenge anti-WAP beleid er ook sprake is van de meest actieve jongerenavond

De stellen die ons al bezochten weten dat het bij ons in tegenstelling tot andere jongerenparty’s het altijd goed bezocht is Er is een mix van SDC bezoekers en PARTY40DOWN leden waar altijd een ge(il)zellig sfeer heerst en er op elke editie (door de aantrekkingskracht van het  jonge publiek) veel stellen komen, die voor het eerst een club bezoeken Dus zijn jullie nog nooit in een club geweest dan zijn jullie bij Party40down op het goede adres Hier worden jullie met open armen ontvangen, door ons team die bestaat uit vrijwilligers die na jullie de club te hebben rondgeleid zelf ook lekker swingen

“Firsttimers” kunnen op een avond bij ons op hun gemak alles bekijken zonder enige verplichting, want met onze zeer hoge opkomst stoor je natuurlijk helemaal niemand als jullie op je eigen tempo de stapjes in deze lifestyle zetten Dus zowel stellen die komen voor de spannende actie als degene die net instappen vinden onze avonden een hele belevenis

Voor beginnende stellen bieden wij altijd de mogelijkheid om een half uur voor het feest begint binnen te komen, zodat jullie in alle rust een rondleiding krijgen waar jullie ook vragen kunnen stellen aan het team en gelijk kennis kunnen maken met de andere stellen, die ook hun eerste stapjes in de lifestyle zetten Kom gerust met een gezonde spanning, maar zenuwen zijn bij ons absoluut niet nodig.😊 Eerder komen? Stuur ons een mailtje

Zet je wel altijd tijdig op onze gastenlijst, want vol is echt vol. Doordat er bij ons veel actieve stellen komen nemen we altijd de reserveringen aan in verhouding tot de erotische ruimtes.

Jullie kunnen met uitsluitend trendy leeftijdsgenoten in een super gezellige ambiance met twee dansvloeren twee bars en vele intieme zitjes en hoekjes kennis kunnen maken. We hebben voor jullie 30tal erotische ruimtes om  je in terug te trekken met een sexy stel(len) en tussendoor kunnen jullie een heerlijk rondje dobberen in onze warme jacuzzi en natuurlijk is er een sauna een riante rooksalon een dungeon een orgiekamer afsluitbare kamertjes, open kamers, slings… lounge zitjes bij de haard etc etc. dus voor elk wat wils om er een leuke avond van te maken

PARTY40DOWN is vriendelijk geprijsd met een entree van €65 per stel en €32,50 voor een single dame De hele avond worden er diverse koude en warme snacks geserveerd. Ook de drankjes zijn vriendelijk geprijsd (wijn bier en fris €2,50)

De dresscode is sexy lingerie waar jullie je prettig in voelen.

Zoals bekend hanteert Party40down een strikt zero tolerance partydrugs beleid, dus beloofd het ook deze editie weer een actieve sexy hete nacht te worden.

LEEFTIJDSGRENS BELEID

Is één van jullie ietsje ouder dan 40 vraag dan altijd eerst of deelname mogelijk is jullie profiel wordt dan eerst door ons beoordeeld en wij maken per editie slechts enkele uitzonderingen  Zijn jullie beide over de 40, kijk dan op het profiel van BACKTOBASIC van onze zusterorganisatie op deze avonden ontvangen  we stellen van alle leeftijden.

De volgende reguliere clubavond van zusterorganisatie Backtobasic is op za. 14 maart. Bezoek hiervoor www.backt0basic.nl.

English below

PARTY40DOWN is now known as THE ONE AND ONLY YOUNG PARTY PARTY OF THE NETHERLANDS where every edition from all directions and even beyond the borders brings young people trendy to experience an evening full of excitement and eroticism.

These are evenings where the strict anti-WAP policy there is also the most active youth evening. The couples who visited us know that it is always well attended by us, unlike other youth parties. There is a mix of SDC visitors and PARTY40DOWN members who always have a pleasant atmosphere and at every edition (due to the appeal of the young audience) many couples come to visit a club for the first time.

So if you have never been to a club then you are at the right place at Party40down, here you are welcomed with open arms, our team consisting of volunteers who, after touring the club with you, can also enjoy a nice swing “Firsttimers” on an evening view everything at their leisure without any obligation, because with our very high attendance you will of course not disturb anyone at all if you take the steps in this lifestyle at your own pace. So both couples who come for the exciting action and those who just enter find our evenings a whole experience.

For beginning couples, we always offer the opportunity to come in half an hour before the party starts, so that you can get a guided tour in peace where you can also ask questions to the team and get to know the other couples, who also take their first steps in the lifestyle. Come with a healthy tension, but we do not need nerves at all.

Do you want to come sooner? Send us an email Always be on our guest list in time, because full is really full. Because many active couples come to us, we always accept the reservations in relation to the erotic spaces. You can meet two trendy floors in a super cozy atmosphere with two dance floors, two bars and many intimate seats and corners. We have 30 erotic rooms for you to retire to with a sexy couple (s) and in between you can float a nice round in our warm jacuzzi and of course there is a sauna a spacious smoking salon a dungeon an organ room lockable rooms, open rooms , slings … lounge seats by the fireplace etc etc. so there is something for everyone to make it a fun evening

PARTY40DOWN is friendly priced with an entrance fee of € 65 per couple and € 32.50 for a single lady. cold and hot snacks. The drinks are also reasonably priced (wine beer and soft drinks € 2.50). The dress code is sexy lingerie that makes you feel comfortable. Party40down has a strict zero tolerance party drug policy, so this edition promises to be an active sexy hot

AGE BORDER POLICY
If one of you is a little older than 40, always ask first whether participation is possible. Your profile will first be assessed by us and we will make only a few exceptions for each edition. If you are both over 40, check the profile of

BACKTOBASIC from our sister organization on these evenings we receive couples of all ages. The next regular club evening from sister organization Backtobasic is on Sat. March 14. For this visit www.backt0basic.nl.