Zaterdag 8 februari 2019 uitverkocht

PARTY40DOWN @ ORGANZA CLUB za. 8 FEB 2020 UTRECHT

Wij geven voor jongeren tot 40 jr erotische party’s en zijn DE jongeren organisatie van Nederland We hebben een groot ledenbestand elke editie komen sexy jonge stellen naar ons die weten wat ze willen.

PARTY40DOWN is niet zomaar een dansavondje maar hebben door een “zero tolerance” partydrugs beleid een grote ledengroep opgebouwd. PARTY40DOWN kan daardoor de meest trendy clubs voor haar gasten huren zonder concessies te hoeven doen We knijpen geen oogje dicht voor wappers en ook voor degene die de kalender naar beneden bijstellen .. helaas

Deze editie hebben wij “ORGANZA” in Breukelen (Utrecht)  gereserveerd. Deze avond blijven we een uur langer open tot 04:00 uur mogen jullie genieten VAN en MET elkaar.

ORGANZA is een modern opgezette club met beneden een grote bar en dansvloerzitjes, rooksalon, waarboven twee verdiepingen erotisch speelplezier voor jullie klaar staan, centraal gelegen met eigen grote gratis parking.

Bij ons word makkelijk contact gelegd en is daardoor ook zeer geschikt voor jongeren, die net in de lifestyle stappen. Het is bij ons niet zo als op sommige jongerenavonden, waar hoogstens een 10tal stellen op de gastenlijst staan en jullie je bekeken zullen voelen.

Wil je bij ons als beginnend stel eens een avondje wat drinken en kletsen met andere jonge swingers in de lifestyle om te zien of dit iets voor jullie is, dan val je bij ons niet op Door hoge opkomsten op onze feesten vinden zowel beginnende als de meer ervaren stelletjes elkaar wel

Er is een groot respect voor een ieder. Tevens is er de mogelijkheid om een ietsjes voor het feest begint binnen te komen zodat jullie in alle rust een rondleiding krijgen waar jullie ook vragen kunnen stellen aan ons team en kennis kunnen maken met andere stellen die ook hun eerste stapjes in de lifestyle zetten. Kom gerust met een gezonde spanning maar zenuwen zijn bij ons absoluut niet nodig.😊 Eerder komen? Stuur ons een mailtje

Veel stellen zijn bij ons begonnen (en gebleven)Iedereen ervaart het bij ons als een warm bad en vinden het prettig dat wij zeer selectief zijn in ons toelatingsbeleid WAP-profielen worden bij ons zonder pardon uitgesloten van deelname de sfeer is er ook niet naar Hierdoor is de kans groot dat jullie een ge(il)zellig stel treffen, waar jullie over fantaseerden

De entree is €60 voor een stel en €30 voor een dame (single heren worden niet toegelaten)

De hele avond komt ons team langs met snacks zowel vlees, vis als vega komen als tapas sushi of fingerfood voorbij en warm bittergarnituur en tropisch fruit zal ook niet ontbreken, de drankjes zijn vriendelijk geprijsd.

8 februari 2020 is nog ver weg Toch adviseren wij tijdig te reserveren voor deze avond want PARTY40DOWN propt een club nooit vol. Het erotiekgehalte is hoog bij ons we houden daarom altijd rekening met de capaciteit van de erotische ruimtes bij het aannemen van het aantal gasten Zodat er voor een ieder ruimte is voor het speelplezier

Zet je alvast op de gastenlijst van SDC voor de jongereneditie Het is zonder risico je betaald bij ons pas aan de deur als er iets tussenkomt.. gewoon even afmelden.

Zijn jullie geen SDC lid stuur ons dan een mailtje. Klik hier

Dresscode: PARTY40DOWN hanteert geen verplichte kleding thema Na binnenkomst gaat de gewone kleding in de locker en trekken jullie lingerie aan waar je jezelf prettig in voelt Dames zien we meestal in sexy setje jarretels hoge hakken of leuke bikini of  bodystocking etc. Heren zien we meestal in  trendy boxer met  hemdje  de ander met een gilet of blote bast met strikje en sneakers o.i.d Heren iig geen lange broek, bij ons komt de Romeinse vechtuitrusting ook zo goed als niet voor 😉

Uitzondering maken op de Leeftijdsgrens?

Is één van jullie beide net ietsje ouder dan 40 vraag dan per mail of deelname mogelijk is jullie profiel wordt dan eerst door ons beoordeeld. We maken per editie echt slechts enkele uitzonderingen

Info over ons vindt je opSDC profielen:

PARTY40DOWN    www.party40down.nl en www.party40down.com uitsluitend stellen tot  40jr

BACKTOBASIC      www.backt0basic.nl gezellige actieve club avond voor stellen alle leeftijden

BIBACKTOBASIC   www.bibacktobasic.nl avond voor stellen waarvan de man (ook) bi en bi mannen

KINKYBACKTOBASIC www.kinkybacktobasic.nl kinkystellen play avond ( geen dans ballonvaart avond)

Liefs PARTY40DOWN

PARTY40DOWN @ ORGANZA CLUB Sat. 8 FEB 2020 UTRECHT

We give erotic parties for young people up to 40 years of age and are THE youth organization of the Netherlands. We have a large membership base every edition, sexy young couples come to us who know what they want.

PARTY40DOWN is not just a dance evening but has built up a large member group through a “zero tolerance” party drug policy. PARTY40DOWN can therefore rent the trendiest clubs for its guests without having to make concessions. We do not turn a blind eye to wappers and also to those who adjust the calendar down .. unfortunately

We have reserved this edition “ORGANZA” in Breukelen (Utrecht). This evening we will stay open one hour longer until 4:00 AM you can enjoy  WITH each other.

ORGANZA is a modernly set up club with a large bar and dance floor seats below, a smoke room, above which two floors of erotic fun are waiting for you, centrally located with its own large free parking.

With us, contact is made easily and is therefore also very suitable for young people who are just getting into the lifestyle. It is not the case with us on some youth evenings, where no more than 10 couples are on the guest list and you will feel watched.

If you, as a starting couple, want to have an evening drink and chat with other young swingers in the lifestyle to see if this is for you, then you do not stand out with us Due to high turnouts at our parties find both novice and more experienced couples do each other

There is a great respect for everyone. There is also the possibility to come in a little before the party starts so that you get a guided tour in peace where you can also ask questions to our team and get to know other couples who are also taking their first steps in the lifestyle. Feel free to come with a healthy tension but nerves are absolutely unnecessary with us. 😊 Want to come earlier? Send us an email

Many couples have started (and have stayed with us) Everyone experiences it as a hot bath and we like it that we are very selective in our admission policy. We do not exclude WAP profiles from us, the atmosphere is not there either. chances are that you will meet a pleasant couple that you have fantasized about

The entrance fee is € 60 for a couple and € 30 for a lady (single men are not allowed)

The whole evening our team comes along with snacks such as meat, fish and vega, tapas sushi or finger food and warm bitter garnish and tropical fruit will not be missing, the drinks are friendly priced.

Put yourself already on the guest list of SDC for the youth edition It is without risk you paid at our door when something intervenes .. just log off.

If you are not an SDC member, send us an email. click here

Dresscode: PARTY40DOWN does not use a compulsory clothing theme After entering the normal clothing goes into the locker and put on your lingerie that makes you feel comfortable in. We usually see ladies in sexy set of suspenders, high heels or nice bikini or body stocking etc. We usually see men in trendy boxer with a shirt the other with a waistcoat or bare bark with a bow tie and sneakers or the like. Gentlemen don’t wear long pants, with us the Roman fighting equipment is almost as good as not 😉

Making an exception to the Age Limit?

If one of you is just a little older than 40, ask by email if participation is possible. Your profile will first be assessed by us. We really only make a few exceptions per edition

You can find information about us on SDC profiles:

PARTY40DOWN www.party40down.nl and www.party40down.com only set to 40 yrs

BACKTOBASIC www.backt0basic.nl cozy active club evening for couples of all ages

BIBACKTOBASIC www.bibacktobasic.nl evening for couples whose men (also) are bi and bi men

KINKYBACKTOBASIC www.kinkybacktobasic.nl kinkystellen play evening (no dance balloon flight evening)

Love PARTY40DOWN