HOT SUMMER PARTY 4 YOUNGSTERS

Zijn jullie een stel onder de 40 jaar zet dan  17 augustus 2019 in je agenda voor de

PARTY40DOWN  HOT SUMMER EDITION. ( English below)

Kijk uit naar een zwoele zomeravond met uitsluitend leeftijdsgenoten in een gezellige ambiance met dansvloeren twee bars en vele zitjes en hoekjes om kennis te maken.  We hebben voor jullie een 30 erotische ruimtes om  je in terug te trekken. Tussendoor kunnen jullie een rondje dobberen in het buitenzwembad of in de warme jacuzzi.

Mochten de weergoden ons goedgezind zijn op za 17 aug 2019 dan bieden wij de eerste 35 stellen die zich op de gastenlijst aanmelden de mogelijkheid om twee uurtjes eerder dan officiële openingstijd van  21:00 binnen te komen om nog lekker van de zon te genieten in de tuin.

Douche en opmaak faciliteiten zijn aanwezig LET OP deze optie is slechts voor de eerste 35 koppels op de gastenlijst!

Willen jullie de party van 17 aug niet missen? reserveer dan nu. Zijn jullie wel bij de eerste 35 reserveringen maar willen jullie geen gebruik maken om eerder binnen te komen,laat  ons dit even weten per mail zodat we daar een ander stel blij mee kunnen maken.

De Party40down avond kost €65 per stel en €32,50 voor een single dame inclusief de gehele avond snack and fingerfood Drankjes zijn vriendelijk geprijsd, (wijn bier fris €2,50)

Party40down heeft en strikt zero tolerance partydrugs beleid, Wappers houden we buiten zodat het weer een actieve hete nacht beloofd te worden,

LEEFTIJD BELEID

Is één van jullie ietsje ouder dan 40 vraag eerst of deelname mogelijk is Wij maken per editie slechts enkele uitzonderingen,

 Beide over de 40.. kijk dan op het profiel BACKTOBASIC van onze zuster organisatie hier ontvangen we stellen van alle leeftijden.

NOOIT OP EEN EROTISCHE PARTY GEWEEST?

PARTY40DOWN  is het event om jullie eerste stapjes te zetten. Jullie krijgen bij ons altijd de gelegenheid om een half uur voor openingstijd binnen te komen voor een rondleiding, te acclimatiseren, eventueel vragen te stellen en andere first-timers te ontmoeten. Kom gerust met een gezonde spanning maar zenuwen zijn bij ons absoluut niet nodig.😊 Willen jullie eerder komen? Geef dat na jullie reservering ons even aan per mail,

If you are a couple under 40, put 17 Aug in your agenda for the

PARTY40DOWN HOT SUMMER EDITION,

Look forward to a sultry summer evening with only young couples in a cozy ambiance with dance floors, two bars and many seating areas and corners to get acquainted. We have 30 erotic rooms for you to retreat to. In between you can float around in the outdoor swimming pool or in the warm jacuzzi,

If the weather gods are in our favor on Sat 17 Aug 2019, we offer the first 35 couples who register on the guestlist the opportunity to come in two hours earlier than the official opening time of 21:00 to enjoy the sun in the garden.

Shower and make-up facilities are available PLEASE NOTE this option is only for the first 35 couples on the guest list!

Do you not want to miss the 17 August 2019 party? then book now. Are you among the first 35 reservations but you do not want to use to come in earlier, let us know by e-mail so that we can make another couple happy with it

The Party40down evening costs € 65 per couple and € 32.50 for a single lady including the entire evening snack and finger food. Drinks are friendly priced. (wine beer soda € 2.50)

Party40down has a strict zero tolerance party drug policy We keep users of drugs out and so it can be promised an active hot night again.

AGE POLICY

If one of you is a little bit older than 40, ask first whether participation is possible We only make a few exceptions per edition.

Both over 40 .. look at the BACKTOBASIC profile of our sister organization here we receive couples of all ages.

NEVER BEEN AT AN EROTIC PARTY?

PARTY40DOWN is the event to take your first steps. You will always have the opportunity to come in half an hour before opening time for a tour, acclimatize, possibly ask questions and meet other first-timers. Feel free to come with a healthy tension but nerves are absolutely unnecessary with us.😊 Do you want to come earlier? Please let us know by e-mail after your reservation.